10 nömrəli TSEK (Şəki, Qax, Oğuz, Zaqatala, Balakən)

E-poçt: dtsera_tsek10@sosial.gov.az
Ünvan: Şəki şəh., A.Məmmədov 33a., DSMF-nin binası

Aşağıda göstərilən ərazi üzrə qeydiyyatda olan vətəndaşlar 10 nömrəli TSEK-a müraciət edə bilərlər:

  • Şəki
  • Qax
  • Oğuz
  • Zaqatala
  • Balakən

Sədr-Dibirova Ülkər Umaxanovna qızı