14 nömrəli TSEK (Bərdə, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi, Laçın)

E-poçt: dtsera_tsek14@sosial.gov.az
Ünvan: Bərdə şəhəri, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi

Aşağıda göstərilən ərazi üzrə qeydiyyatda olan vətəndaşlar 14 nömrəli TSEK-a müraciət edə bilərlər:

  • Bərdə
  • Tərtər
  • Ağdam
  • Ağcabədi
  • Laçın

Sədr-Əmirli Emin Hafiz oğlu