20 nömrəli TSEK (Mingəçevir, Yevlax, Goranboy, Naftalan, Xocalı)

E-poçt: dtsera_tsek20@sosial.gov.az
Ünvan: Yevlax şəh., H.Əliyev pr., 31, Məşgulluq Mərkəzi

Aşağıda göstərilən ərazi üzrə qeydiyyatda olan vətəndaşlar 20 nömrəli TSEK-a müraciət edə bilərlər:

  • Mingəçevir
  • Yevlax
  • Goranboy
  • Naftalan
  • Xocalı

Sədr-Hüseynov Şahin Qurban oğlu